TRÀ XOÀI HIBICUS

160.00

Trà Xoài Hibicus là một sản phẩm mới, có thể trở thành hot trend 2024 vì sự kết hợp rất ăn ý giữa hoa Hibicus, Trà olong, và Xoài.