Hiển thị tất cả 10 kết quả

Cà Phê

AMERICANO

150.00

Cà Phê

BẠC SỈU

160.00

Cà Phê

BROWN COFFEE

170.00

Cà Phê Việt -Phin (Vietnamese Coffee)

CÀ PHÊ ĐEN

130.00
190.00

Cà Phê

CÀ PHÊ MUỐI

190.00
160.00

Cà Phê

CAFE LATTE

160.00

Cà Phê

ESPRESSO

130.00