Chào mừng đến với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Sự riêng tư của bạn là cực kì quan trọng đối với chúng tôi.

Cosmoscaphe

Chính sách của Cosmos caphe là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập khi vận hành trang web của mình. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho https://cosmoscaphe.com . Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web. Chúng tôi đã áp dụng chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư”) để giải thích những thông tin nào có thể được thu thập trên Trang web của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và trong những trường hợp chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba. Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập thông qua Trang web và không áp dụng cho việc thu thập thông tin của chúng tôi từ các nguồn khác.

Chính sách quyền riêng tư này, cùng với các Điều khoản và điều kiện được đăng trên Trang web của chúng tôi, đặt ra các quy tắc và chính sách chung chi phối việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Tùy thuộc vào hoạt động của bạn khi truy cập Trang web của chúng tôi, bạn có thể phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, cosmoscaphe thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu cũng như ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của cosmoscaphe trong việc thu thập thông tin phi nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập cosmoscaphe sử dụng trang web của mình. Đôi khi, cosmoscaphe có thể tiết lộ thông tin tổng hợp không nhận dạng cá nhân, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

cosmoscaphe cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) đối với người dùng đã đăng nhập và đối với người dùng để lại nhận xét trên các bài đăng trên blog https://cosmoscaphe.com. cosmoscaphe chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như mô tả bên dưới.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào các trang web của cosmoscaphe chọn tương tác với cosmoscaphe theo những cách yêu cầu cosmoscaphe thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà cosmoscaphe thu thập tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký blog tại https://cosmoscaphe.com cung cấp tên người dùng và địa chỉ email.

Bảo vệ

Việc bảo mật Thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được các đối tác quảng cáo phân phối tới người dùng, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn quảng cáo trực tuyến để tổng hợp thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng bạn sẽ quan tâm nhất. Chính sách quyền riêng tư này bao gồm việc sử dụng cookie của cosmoscaphe và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Liên kết đến các trang web bên ngoài

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư cũng như các điều khoản và điều kiện của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Thống kê tổng hợp

cosmoscaphe có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. cosmoscaphe có thể hiển thị thông tin này một cách công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, cosmoscaphe không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Cookies

Để làm phong phú và hoàn thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn, cosmoscaphe sử dụng “Cookie”, các công nghệ và dịch vụ tương tự do người khác cung cấp để hiển thị nội dung được cá nhân hóa, quảng cáo phù hợp và lưu trữ các tùy chọn của bạn trên máy tính.

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. cosmoscaphe sử dụng cookie để giúp cosmoscaphe xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng https:// cosmoscaphe.com và tùy chọn truy cập trang web của họ. Khách truy cập cosmoscaphe không muốn đặt cookie trên máy tính của mình nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web của cosmoscaphe, với nhược điểm là chứng nhận đó